Utforkjøring furustadveien-Hvor er strøbilen?

S-svingene på furustadveien ved Verningen var igjen speilglatte og førte til nok en utforkjøring. Heldigvis gikk det bra med sjåføren og Viking kunne få bilen som ikke var kjørbar lenger opp på bergningsbilen og åpne veien for trafikk. Det hadde hopet seg opp endel kø på stedet i morgentimene.

image

Jeg registrerer at saltbilen starter saltingen på alle hovedveier og dels mindre veier tidlig når det er fare for at det kan bli glatt. De nærmest salter saltet gjennom hele natten/dagen for å unngå ulykker.

Men en av de mest ulykkesbelastede svingene i Larvik dropper de å salte! Jeg har tilgode å se at det er strødd eller saltet i de svingene før en ulykke oppstår, de kommer alltid etterpå! Gjelder ikke føre-var-prinsippet for VTS på dette korte strekket?