april 2017


Steinras over RV303 Hemkilen

Store steinmasser har blitt sprengt ut i veien og over på andre siden. Veien og grunnen under har gitt etter og blitt skjøvet ut mot elven. Veien er sperret 50m inn på sydsiden av brua…