juni 2017


Kollisjon Innfartsveien

To biler har kjørt i hverandre på sandefjordsveien rett nord for avkjøringen til moveien i sydgående retning. Det skal være snakk om påkjørsel bakfra.


Kollisjon Sandefjordsveien

To biler har kollidert i påkjøringsfeltet til Sandefjordsveien fra Raveien nordgående retning. Saktegående kø ut av Sandefjord. En person kjørt til sykehus for sjekk!


ATV av veien i Larvik

Nødetatene rykket ut etter melding om at en ATV hadde kjørt inn i en garasje i frankendalsveien. Det kan se ut som om den har kjørt i en støyskjerm. En person er fraktet bort med…