To personer påkjørt på Mosserød med halvtimes mellomrom

En person ble påkjørt i gangfeltet ved krysset Ringveien/Mosserødveien ved 16:30 tiden. Bilisten ble blendet av den sterke lave solen og opptaget ikke fotgjengeren. Kjørt til SiV.image

Bare en halvtime senere og kun 200m lenger nord smeller det igjen. Denne gangen er det en syklist som støter sammen med en bil i krysset Ringveien/Lingelemveien. Ambulanse på stedet og behandler syklisten. image