Kraftig kollisjon Stavernsveien

Tre biler er involvert i en kollisjon ved avkjøringen til Holmejordet.

image

Ulykken skjedde da en bil på vei mot Stavern skulle svinge av til Holmjordet. En bil som kom lenger bak var ikke oppmerksom på dette og kjørte med god fart rett i baken på bilen som sto stille.

Denne bilen ble så kastet frem og inn i en tredje bil som var på vei nordover mot Larvik.

Flere personer er kjørt til sykehus og det var store materielle skader på bilene.

Bilene fikk store materielle skader

Bilene fikk store materielle skader